Armenian Apostolic Church

Library

Աստուածաշունչ – Holy Scriptures

Գրաբար Հին Կտակարան – Armenian Classical Old Testament

Գրաբար Նոր Կտակարան – Armenian Classical New Testament

Արեւելահայերէն Աստուածաշունչ  – Eastern Armenian Bible

Արեւմտահայերէն Աստուածաշունչ – Western Armenian Bible

 

Աղօթագիրք – Prayer Books

Աղօթամատոյց – Յովհաննէս Գառնեցի

Աղօթամատոյց – Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետ

Կիպրիանոս Աղօթագիրք

Հաւատով Խոստովանիմ – Ս. Ներսէս Շնորհալի

Մատեան Ողբերգութեան, ՆԱՐԵԿ – Ս. Գրիգոր Նարեկացի

 

 

Պատարագ – Divine Liturgy

The Divine Liturgy (Badarak) translated into English

Պատարագամատոյց, Արեւելահայերէն – Divine Liturgy, Eastern Armenian

An Introduction to the Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Church by Fr. Daniel Findikyan (English)

Մեր Պատարագը – Վազգէն Ա. Կաթողիկոս Պալճեան

Մեր Ս. Պատարագը – Վաչէ Ծ. Վրդ. Իգնատիոսեան

Պատարագամատոյցների Ծագումն ու Զարգացումը – Մկրտիչ Աբղ. Պռոշեան

 

Ծիսական Գրքեր – Liturgical Books

Ժամագիրք – Breviary, Book of Hours

Տօնացոյց – Book of Feasts

Ապաշխարողներու Արձակման Կարգ

Confession transcribed and formatted by Subdeacon Roland Telfeyan  (Armenian & English)

 

Worship in the Armenian Church (Some Assembly Required) by Fr. Daniel Findikyan (English)

 

Բարոյագիտութիւն – Ethics

Աստուծոյ Տասը Պատուիրանները – Յարութիւն Քահանայ

Դիակիզում – Տարօն Սրկ. Առաքելեան

Հայելի Վարուց – Բարոյախրատական Պատումներ